کد خبر : 17157

Print This Post Print This Post
مجموعه عکس نوشته روحانی، منتظریم منتشر می شود.
  1. وفائی گفت:

    بهتر است حکومت منحوس عربستان سعودی بداند که در مقابل این حرکت بی شرمانه آنها :
    رهبر اگر فرمان دهد
    جان را فدایش می کنیم .