کد خبر : 9667

Print This Post Print This Post
احسن الحال وقتی است که خداوند یاری می کند تا در مسیر بندگی اش قرار گیریم.
به گزارش پیام مرند، وبلاگ « صادقانه» در یادداشتی نوشت:
در روایات ما آمده که عید، روزی است که انسان در آن مرتکب گناه نشود.
 احسن الحال هم یعنی این که حالات انسان قرین هیچ گناهی نشود و همه لحظات او با اطاعت خداوند بگذرد.
 نتیجه این اطاعت و گناه نکردن رشد و تعالی انسان و تبدیل حال او به «احسن الحال» است؛ بنابراین «احسن الحال» به معنای فاصله گرفتن از گناه و تقرب به خداوند است و بدون این دو، مولفه مهم «احسن الحال» تحقق نمی یابد.
در دعای بیستم مکارم الاخلاق، امام سجاد(ع) می فرمایند: «اللهم وفر بلطفک نیتی». نیت‌های ما بذرهای اعمال ماست؛ این بدین معناست که انسان ابتدا نیت می کند و تصمیم می گیرد و بعد آن نیت را به عمل تبدیل می کند لذا امام سجاد در این دعا از خداوند درخواست می کنند که به لطف خودش زمینه های اعمال خوب را از طریق نیت های فراوان فراهم کند.
ابتدا باید «احسن النیات» در درون انسان به وجود آید تا بعد به احسن الحال تبدیل شود، پیش از آن که انسان «احسن الحال» را از خداوند طلب کند، باید نیات آن در وجودش شکل بگیرد.
احسن النیات اگر در وجود انسان به وفور شکل بگیرد، آن گاه باران رحمت الهی بر این بذرهای کاشته شده در وجود انسان می بارد و به اعمال صالح منتهی می شود.
 بنابراین وفور نیات صالح در وجود انسان همان زمینه و مقدمه حرکت به سوی «احسن الحال» است که البته این نیات صالح نیازمند حرکت، پویایی و تلاش است تا به «احسن الحال» بدل شود.

مگر نه اینکه احسن الحال وقتی است که نگاه و قلب مان دگرگون شود به سوی خداوند…

مگر نه اینکه احسن الحال وقتی است که حساب ایام و اعمال و شب و روزمان را داشته باشیم…

مگر نه اینکه احسن الحال وقتی است که تاریکی و روشنی، دروغ و حقیقت، و… برایمان روشن شود…

مگر نه اینکه احسن الحال وقتی است که خداوند یاری می کند تا در مسیر بندگی اش قرار گیریم.

انتهای پیام/