کد خبر : 2

Print This Page Print This Page

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

 1. حسین گفت:

  ازچه طریق درتلگرام باشمادرارتباط باشیم وعکس وفیلم بفرستیم؟

 2. مینا یعقوبی گفت:

  باسلام.خوشحالم ازاینکه درشهری زندگی میکنم که تمام جوانان ان علاقمند به سیاست بوده واکثراموفق به دریافت مدرک PHD علوم سیاسی ازدانشگاه هاروارد شده اند ودوست ندارن درهیچ جا ومکانی صحبت بغیرازسیاست چیزی دیگری باشه کاش میشد قبل ازانتخاب رشته به مشاوران انتخاب رشته مراجعه میکردند وانان با راهنماییهایشان تعدادی ملزم میشدن تا دررشته های علوم اجتماعی ومدنی تحصیل کنند تا بتوانند گره های ناگشوده اجتماعی شهرتوسط سیاستمداران را بازکنند ودرشهرخود مثمرثمرواقع گردند.
  درعجبم سیاست که کارشهروندان نیست اینمهه میدان داری میکنن وپاپیش میگذارند که هیچ مسءولی ترتیب اثری هم نمیدهد اما دفاع ازامنیت وحفظ جان شهروندان ازحقو ق اجتماعی تک به تک دوستان میباشد سربازمیزنند وهیچ پیگیری واطلاع رسانی هم نمیکنند تا به گوش مدیران برسد تا خود درامنیت واسایش باشندواین یعنی افزایش جرم وجنایت توسط خود مان وبه نتیجه مطلوب رسیدن ارازل واوباش در۲روزگذشته چندنفرازهمشهریان وخود بنده دراثرحادثه بیمارستان به مشکلات روحی وروانی برخوردیم وجان مریضهایمان درمرض خطرقرارگرفت وهنوزم تمام نشده اما کسی حتی فعالان اجتماعی تکانی نخوردند بجزشبکه پیام مرند که واقعا جای تشکروقدردانی داره که ازمدیران محترم شهرخواسته که رسیدگی ودرفضای مجازی اعلام گردد.متاسفم متاسف

 3. مینا یعقوبی گفت:

  باسلام.ازشبکه خبری پیام مرندبه جهت احساس مسءولیت واطلاع رسانی درموردحادثه بیمارستان صمیمانه تشکرمیکنم